top of page

קלינאות תקשורת

מה זה קלינאות תקשורת?

קלינאות תקשורת הוא תחום טיפול פרה-רפואי העוסק באבחון וטיפול לקויות שונות במעגלי התקשורת בקרב פעוטות, ילדים, נוער ומבוגרים.

תחומי העיסוק הם שפה, דיבור ותקשורת כולל שמיעה ובליעה.

קשיים בתחומים אלה כוללים בין היתר עיכוב בהתפתחות השפתית, קשיים בשליפת מילים, קושי בהיגוי, מובנות דיבור נמוכה, גמגום, קשיים ביכולת התקשורתית (אוטיזם) ועוד.

bottom of page